logo_hois_white

Methode

Voor mijn therapeutische sessies en trajecten gebruik ik verschillende methodes uit de moderne wetenschappen en andere succesvolle interventies.

Het onbewuste bewust maken

Veel gedachten en patronen zijn vastgeroest en vaak al ingesleten in de kindertijd. Je bent je er zelfs vaak helemaal niet van bewust. Wist je dat je het merendeel van de dag onbewust bezig bent? Daarmee wordt bedoeld dat je geconditioneerd bent. Bijvoorbeeld omdat je van huis uit niet anders gewend bent of omdat je dingen zo vaak hebt gedaan dat het als vanzelf gaat.

Tot ongeveer je 7e levensjaar ben je een spons voor het opnemen van gedrag uit je omgeving. En doordat je als baby en kind volledig afhankelijk was van je omgeving heb je jezelf ook onbewust aangeleerd wat wel en niet werkte om in je behoeften te voorzien. Veel voorkomende overtuigingen, die vaak al in de kindertijd zijn ontstaan zijn ‘ik ben niet goed genoeg’, ‘ik kan het niet’, ik kan niemand vertrouwen’. 

Als je doet wat
je deed....

Al die gedachten die je jarenlang hebben gedacht en de bijbehorende emoties die je hier dagelijks bij voelde hebben jouw huidige werkelijkheid gecreëerd. Je zult misschien merken dat dingen jou telkens ‘overkomen’. En dat komt doordat je onbewust steeds hetzelfde doet. En als je doet wat je altijd al deed, dan krijg je wat je kreeg. Het is niet altijd leuk om in die patronen te duiken, want ze kunnen pijnlijk zijn. Je bent nu echter volwassen en zelf aan zet om deze onbewuste patronen bewust te maken. Ik zorg voor een veilige omgeving, je hoeft er niet alleen doorheen te gaan.

Het 4-staps leerproces

Het kan heel troostend zijn om te weten waar bepaalde overtuigingen en patronen vandaan komen, zonder daar heel diep voor te moeten graven. Hiervoor kan ik onder andere onderdelen uit de regressietherapie inzetten, een tafelopstelling (familieopstelling) doen, de methodiek van Byron Katie toepassen door het stellen van inzichtgevende vragen en inzicht geven door het gebruik van vooronderstellingen uit de NLP (neurolinguïstisch programmeren).

Het 4 staps leerproces uit de NLP is het leerproces waar je doorheen gaat als je nieuwe vaardigheden gaat leren. Als je iets wilt afleren ga je van ‘onbewust onbekwaam’, naar ‘bewust onbekwaam’, naar ‘bewust bekwaam’ en naar ‘onbewust bekwaam’. Voor dat proces word je uitgedaagd om uit je comfort zone te treden. Dat kan oncomfortabel zijn. Maar weet dat buiten de comfort zone je inner spark nog meer gaat schitteren.