Methode

Nadat we in een vrijblijvend kennismakingsgesprek met elkaar hebben bepaald waar je- heel kort gezegd- vanaf wil en waar je naar toe wil, plannen we één of meerdere sessies met elkaar in. Het is logisch dat er een ‘gat’ zit tussen waar je op dit moment bent en waar je naar toe wilt. Ik geef je informatie vanuit verschillende wetenschappelijke benaderingen, zodat je begrijpt dat als je doet wat je altijd deed je leven blijft zoals het was. Je gaat zowel vanuit een theoretisch framework als in de praktijk zien hoe jouw realiteit is gevormd door je gedachten, je emoties, je fysiologie en je gedrag en hoe je dat kunt shiften.

De basis van mijn sessies ligt in de technieken van HeartMath® en hartcoherentie. Daarnaast gebruik ik verschillende methodes uit de moderne wetenschappen en andere succesvolle interventies, waaronder de interventie ‘Moeiteloos helen’ van Marlon Brammer.

Het onbewuste bewust maken

Veel gedachten en patronen zijn vastgeroest en vaak al ingesleten in de kindertijd. Je bent je er zelfs vaak helemaal niet bewust van. Wist je dat je het merendeel van de dag onbewust bezig bent? Daarmee wordt bedoeld dat je geconditioneerd bent. Bijvoorbeeld omdat je van huis uit niet anders gewend bent of omdat je dingen zo vaak hebt gedaan dat het als vanzelf gaat.

Tot ongeveer je 7e levensjaar ben je een spons voor het opnemen van signalen en gedrag vanuit je omgeving. En doordat je als baby en kind volledig afhankelijk was van je omgeving heb je jezelf ook onbewust aangeleerd wat wel en niet werkte om in je behoeften te voorzien. Veel voorkomende overtuigingen, die vaak al in de kindertijd zijn ontstaan zijn ‘ik ben niet goed genoeg’, ‘ik kan het niet’, ik kan niemand vertrouwen’. 

Als je doet wat je deed......

Al die gedachten die je jarenlang hebben gedacht en de bijbehorende emoties die je hier dagelijks bij voelde hebben jouw huidige werkelijkheid gecreëerd. En hier ben je naar gaan handelen. Je zult misschien merken dat dingen jou telkens ‘overkomen’. En dat komt doordat je onbewust steeds hetzelfde doet. En als je doet wat je altijd al deed, dan krijg je wat je kreeg. Het is niet altijd leuk om in die patronen te duiken, want ze kunnen pijnlijk zijn. Je bent nu echter volwassen en zelf aan zet om deze onbewuste patronen bewust te maken.

Methodes om het onbewuste bewuster te maken
> 4 staps leerproces

Het kan troostend zijn om te weten waar bepaalde overtuigingen en patronen vandaan komen. Hiervoor kan ik onder andere regressietherapie inzetten, een tafelopstelling (familieopstelling) doen, de methodiek van Byron Katie toepassen door het stellen van inzichtgevende vragen en inzicht geven door het gebruik van vooronderstellingen uit de NLP (neurolinguïstisch programmeren).

Het 4 staps leerproces uit de NLP is het leerproces waar je doorheen gaat als je nieuwe vaardigheden gaat leren. Als je iets wilt afleren ga je van ‘onbewust bekwaam’, naar ‘bewust onbekwaam’, naar ‘bewust bekwaam’ en naar ‘onbewust bekwaam’. Voor dat proces word je uitgedaagd om uit je comfort zone te treden. Dat kan oncomfortabel zijn. Maar weet dat buiten de comfort zone je inner spark nog meer gaat schitteren.

Emoties

In mijn sessies gaan we niet voorbij aan wat je voelt, we schuwen ook de onprettige emoties niet. Wat je in je lijf voelt door bepaalde emoties en gedachten is een krachtige tool binnen het bewustwordingsproces. Juist de emoties die horen bij je overtuigingen en gedachten mogen gezien worden. Sterker nog ze willen gezien en erkend worden. Want op het moment dat je een emotie voelt, dan krijg je informatie over of wat je voelt wel of niet klopt met wie jij in wezen bent. Je hebt ze misschien heel lang onderdrukt, omdat het pijnlijk kan zijn om ze toe te laten. Maar emoties maken je alert, ze zijn een feedback systeem. Ik kan je uit eigen ervaring vertellen dat je grootse stappen zet wanneer je je emoties aankijkt, doorvoelt, erkent én accepteert dat ze er zijn.  Een techniek die ik hier vaak voor inzet is de techniek ‘Moeiteloos helen’, ontwikkeld door Marlon Brammer. Het houdt in dat wanneer er iets is gebeurd dat je niet fijn vindt of vond je de bijbehorende emoties bewust gaat ervaren. Het bewust ervaren van die emoties betekent dat je ze erkent en accepteert zonder jezelf te veroordelen of hier verklaringen voor te zoeken.  Je kunt mij ook hier terugvinden op haar website.

Hartcoherentie

Hartcoherentie is een toestand van harmonie of balans tussen het hart, de hersenen, de emoties en fysieke systemen. Door het beoefenen van hartcoherentie kun je stress omzetten in veerkracht. Met een hogere hartcoherentie ervaar je minder stress en kun je je emoties beter reguleren. Je bouwt er veerkracht mee op.

Binnen het Stressregulatie en Veerkracht – programma werken we ook met biofeedback apparatuur. Deze apparatuur bestaat uit een oorsensor en een bijbehorende app.  Je hartcoherentie meet je af met je met de apparatuur en lees je af via de app op je telefoon.

Mijns inziens is hartcoherentie enorm belangrijk om duurzaam veranderingen teweeg te brengen en te bestendigen. Je kunt vanalles doen, maar wanneer jouw autonome zenuwstelsel continue in de stress-stand staat, dan kunnen er geen duurzame veranderingen plaatsvinden. Dit vergt uiteraard wel commitment en training, maak van jezelf een prioriteit. Gelukkig zijn de hartcoherentie technieken heel eenvoudig en kosten ze je weinig tijd.

Hartcoherentie

Hersengolven

Voor sommige technieken die ik inzet verlagen we eerst je hersengolven. Dat doen we doordat je in een lagere hersengolf beter in staat bent om bij je onderbewuste te komen. Mensen hebben een aantal meetbare (via EEG) hersengolf-frequenties. Hoe trager de staat van de hersengolf hoe dieper en eenvoudiger we bij ons onderbewuste kunnen komen en hier relevante informatie uit kunnen halen. De meetbare hersengolven zijn delta, theta, alfa, bèta en gamma. Vanuit de bèta golven van activiteit en focus help ik je om alpha golven aan te maken. Deze vormen de brug tussen je bewuste denken en je onderbewuste.

Hersengolven